یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (تابستان 6-1401) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (بهار 3-1401) - 9 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (زمستان 11-1400) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (پائیز 9-1400) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (تابستان 6-1400) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (بهار 3-1400) - 8 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (زمستان 12-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (پاییز 9-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (تابستان 6-1399) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (بهار 4-1399) - 9 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (زمستان 12-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (پاییز 9-1398) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (تابستان 5-1398) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (بهار 2-1398) - 9 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (زمستان 12-1397) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 ( فصل پاییز 9-1397) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (تابستان 5-1397) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (بهار 3-1397) - 9 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (زمستان 12-1396) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (پاییز 9-1396) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 و 2 (بهار و تابستان 6-1396) - 11 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (زمستان 12-1395) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (پاییز 10-1395) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (تابستان 8-1395) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (بهار 4-1395) - 10 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (زمستان 12-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (پاییز 9-1394) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (تابستان 6-1394) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (بهار 3-1394) - 9 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (زمستان 12-1393) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (پاییز 9-1393) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (تابستان 6-1393) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (بهار 4-1393) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (زمستان 12-1392) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (پاییز 9-1392) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (تابستان 6-1392) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (بهار 3-1392) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (زمستان 12-1391) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (پاييز 8-1391) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (تابستان 6-1391) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (بهار 3-1391) - 8 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (زمستان 11-1390) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (پاييز و زمستان 10-1386) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (بهار و تابستان 4-1386) - 7 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (بهار 2-1385) - 10 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | The Journal of Medical Education and Development

Designed & Developed by : Yektaweb