مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- مشارکت نویسندگان
مشارکت نویسندگان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/31 | 
مشارکت نویسندگان: در این بخش، مشارکت هر نویسنده باید دقیقاً با استفاده از حروف اول برای نشان دادن هویت هر نویسنده اعلام شود دقت گردد هر نویسنده حداقل باید در دو قسمت همکاری داشته باشد (به عنوان مثال، «J.C. و T.P. مطالعه را طراحی کردند؛ J.C.، D.N و R.K. کار آزمایشی را انجام دادند؛ B.A. داده ها را تجزیه و تحلیل کرد؛ H.L. و ب.الف نسخه خطی و غیره را نوشتند.) بر اساس توصیه‌های کمیته بین‌المللی سردبیران مجلات پزشکی/ICMJE (http://www.icmje.org) در مورد انجام، گزارش، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات پزشکی، همه نویسندگان باید مفهومی و فکری قابل توجهی داشته باشند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.91.56.fa.html
برگشت به اصل مطلب