مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اطلاعات تماس
تماس با دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: یزد- صفائیه- خیابان بوعلی- روبروی مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری- ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)- دفتر مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

کد پستی:                                                  ۷۷۴۴۳-۸۹۱۶۸

تلفن:                                                        ۸۲۷۱۳۵۰-۰۳۵۳

                                                              
خانم آخوندزاده داخلی ۶-۶۲۸۷۹۰۰-۰۳۵۳

دورنگار:                                                    ۸۲۶۵۵۵۹-۰۳۵۳

آدرس وب سایت:                            http://JMED.ssu.ac.ir

پست الکترونیک:                               edcjournalssu.ac.ir

                                                      edcjournalgmail.com 

نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.57.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب