مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اخبار نشریه
کسب رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE "مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد"، موفق به کسب رتبه علمی-پژوهشی ار کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.

AWT IMAGE این مجله در سایت DOAJ نمایه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.43.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب