مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- سیاست بایگانی
سیاست بایگانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/10 | 
JMED  دسترسی رایگان به بایگانی نسخه های الکترونیکی خود را فراهم می کند. درصورتی کهJMED  تصمیم به عدم فعالیت خود به عنوان ناشر بگیرد، نسخ الکترونیکی را جهت نگهداری طولانی مدت در اختیار شخص قابل اعتماد و قابل قبول برای کاربران خواهد گذاشت.
به منظور حفظ طولانی مدت، JMED  فن آوری های موجود را در فواصل زمانی مناسب بررسی می کند و انتقال دیجیتالی محتوا و اطلاعات مرتبط را انجام می دهد. اطلاعات محتوای اولیه در قالب استاندارد فعلی با فرمت‌های ذخیره‌ شده مناسب برای اشکال، تصاویر صفحه و سایر فرم‌ها خواهد بود. انتقال دیجیتال به قالب‌های جدید زمانی انجام می‌شود که قالب‌های فعلی در خطر منسوخ شدن یا پشتیبانی نشدن باشند، یا زمانی که قالب‌های جدید پیشرفت‌های قابل‌توجهی در ویژگی‌ها بدون از دست دادن محتوا ارائه می‌دهند JMED مسئول حفظ طولانی مدت مقالات مجلات و سایر مطالب ذخیره شده در بایگانی است. JMED از هرگونه مسئولیت در قبال نگهداری طولانی مدت، تکثیر، بازآفرینی هرگونه اطلاعات الکترونیکی که از بایگانی به مصرف کننده منتشر می شود، خودداری می کند. JMED  هیچ مسئولیتی در قبال نگهداری مجموعه‌های الکترونیکی تصاویر صفحه و نگهداری چاپ‌های الکترونیکی توزیع شده بین نویسندگان ندارد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find-1.103.66.fa.html
برگشت به اصل مطلب