دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 13 شماره 2 صفحات 149-140 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد آمار زیستی،مربی،دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،ایران ، fariba.asadi3@gmail.com
چکیده:   (7250 مشاهده)
مقدمه: امروزه نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار می رود وپیشرفت تحصیلی، یکی از شاخص های مهم در ارزیابی نظام آموزشی می باشد.هدف از این مطالعه بررسی رابطه باورهای فراشناخت و خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس در سال 1395 بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند.(نرخ پاسخگویی88% ) با توجه به معیار ورود وخروج از بین 200 پرسشنامه توزیع شده در نهایت 177 پرسشنامه تکمیل گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز و پرسشنامه ی فراشناخت ولز و کرت رایت هاتون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS18از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل آزمون کای دو و همبستگی پیرسون) موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: وضعیت خودکارامدی تحصیلی ، باور فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در حد متوسط بود.یافته ها نشان داد بین راهبردهای فراشناختی و خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0>p). همچنین بین باورهای فراشناختی با خودکارامدی تحصیلی دانشجویان رابطه مستقیمی مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، با افزایش سطح خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی در دانشجویان می¬توان گامی در جهت پیشرفت تحصیلی آنان برداشت .
واژه‌های کلیدی: فراشناخت، خودکارامدی، پیشرفت تحصیلی
 
متن کامل [PDF 716 kb]   (1722 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي
دریافت: 1396/10/27 | پذیرش: 1397/2/29 | انتشار: 1397/5/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.