دوره 2، شماره 2 - ( پاييز و زمستان 1386 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 15-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
چکیده:   (34869 مشاهده)

مقدمه : ارزشیابی دانشجو یکی از مهمترین ارکان برنامه ریزی آموزشی قلمداد می گردد .یک ارزشیابی موثر نه تنها در تمایز دانشجویان نقش بسزایی دارد ، بلکه به مدرس نیز در ارزیابی فعالیتهای خود کمک می کند و بر اساس آن می توان راهکار مناسبی را در جهت حل مشکلات برنامه آموزشی ارائه نمود.به همین منظور نحوه ارزشیابی دانشجویان توسط اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در سال تحصیلی 87-86 مورد مطالعه قرار گرفت .

روش بررسی :این بررسی یک پژوهش توصیفی است و جامعه مورد مطالعه آن را کلیه اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در سال تحصیلی 87-86 تشکیل داده اند که بصورت سر شماری وارد مطالعه شده و در نهایت 122 نفر مورد بررسی قرار گرفته اند .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خود ساخته ای بود که جهت تعیین روائی آن از نظرات کارشناسان استفاده شد و و پایائی آن نیز با استفاده از آزمون مجدد (79/0 r= ) مورد تائید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) انجام شده و میزان 05/0 > P از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد .

نتایج : 4/69 درصد از واحد های مورد پژوهش ازارزشیابی تکوینی و پایانی ،2/16 درصد فقط ازارزشیابی پایانی و 4/14 درصداز ارزشیابی آغازین ، تشخیصی ، تکوینی و پایانی جهت ارزشیابی دانشجویان استفاده می کردند . بیشترین آزمونهای مورد استفاده آزمون تشریحی و چند گزینه ای بود. 3/88 درصد واحد های مورد پژوهش، مهمترین ملاک ارزشیابی خود را آزمون پایان ترم می دانستند . تنها2/44 درصد در ارائه دروس خود همیشه از طرح درس استفاده می کردند و2/38 درصد آزمون میان نرم برگزار می کردند .بین میانگین واحد های تدریس شده و برگزاری امتحان میان ترم ، رابطه معنی داری وجود داشت و افرادی که واحد بیشتری تدریس کرده بودند ، بیشتر هم آزمون میان ترم برگزار کرده بودند (05/0> P ) .

نتیجه گیری : بیشترین روش تدریس مورد استفاده توسط اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی دانشگاه ، روش سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ بود . کمتر از 50 درصد از طرح درس و آزمون میان ترم استفاده می کردند و مهمترین ملاکهای ارزشیابی به ترتیب آزمون پایان ترم ، حضور فعال و مشارکت دانشجو در کلاس درس و حضور و غیاب بود . ارزشیابی تکوینی و پایانی بیشترین روش ارزیابی مورد استفاده اساتید بود .طراحی سئوالات امتحانی بصورت چهار گزینه ای و معمولا قبل از امتحان صورت می گرفته است . استفاده از طرح درس ، برگزاری آزمون میان ترم و انتخاب سئوالات امتحانی در زمان تدوین طرح درس ، پیشنهاد می گردد.

متن کامل [PDF 150 kb]   (3920 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1390/12/2 | انتشار: 1386/10/25

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.