دوره 2، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1386 )                   جلد 2 شماره 1 صفحات 23-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ، Taheresalimi2000@yahoo.com
چکیده:   (34174 مشاهده)

مقدمه : افت تحصیلی از مشکلات عمدۀ حین تحصیل برخی از دانشجویان است که می تواند باعث مشروط شدن آنان و بروز مشکلات بعدی گردد . در بروز این مشکل عوامل متعدد و پیچیده ای دخالت دارند که ریشه کن کردن آنها نیازمند شناسایی این عوامل و همکاری و هماهنگی بین سازمانهای مرتبط است . شناخت این عوامل وهمچنین سعی در ریشه کن کردن نسبی یا مطلق آنها می تواند منجر به افزایش کیفیت یادگیری در دانشجویان شود . پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد صورت گرفته است .

روش کار: نوع مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر بوده و کلیه دانشجویان مشروط شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ( 40 نفر ) و تعداد 5/1 برابر آنان از دانشجویان هم کلاس و هم جنس آنان نیز به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفته اند . جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه عوامل مؤثر بر مشروط شدن از دیدگاه دانشجویان مشروطی و غیر مشروطی صورت گرفته است که توسط خود آنان تکمیل گردیده است . نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است .

نتایج : نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر سن ، وضعیت تأهل ، سهمیه ورودی به دانشگاه ( 1 000/0 p= ) داشتن هم اتاقی (004/0 p= ) و وجود بحران در خانواده (04/0 p= ) تفاوت معنی دار آماری وجود دارد . بدین معنی که بیشتر دانشجویان مشروط دارای میانگین سنی بالاتر ، متأهل ،‌دارای سهمیه بوده و در طی سال گذشته با هم اتاقی زندگی می کرده و دارای بحرانی در خانواده نیز بوده اند . بیشتر دانشجویان مشروطی پسر بودند که به علت ضعف در دروس تخصصی مشروط شده اند . از دیدگاه دانشجویان مشروطی مهمترین عوامل ایجاد مشروطی در آنان به ترتیب دوری از خانواده ، بی برنامگی خود فرد ، شاغل بودن ، طراحی نامناسب سؤالات امتحانی پایان ترم ، کمبود وقت امتحان ، بیماری فرد و انگیزه نداشتن بوده است .

بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهش های مشابه قبلی صورت گر فته در این زمینه که نشانگر تفاوت معنی دار آماری در وجود بسیاری از عوامل مشروط شدن در دوگروه مشروطی وغیر مشروطی شرکت کننده در پژوهش بوده است ، بنظر می رسد توجه و رسیدگی به دانشجویان متأهل ، تقویت بنیه علمی دانشجویان دارای سهمیه ، پذیرش بومی دانشجویان و توجه بیشتر به وضعیت خوابگاههای دانشجویی می تواند باعث کاهش میزان مشروطی در دانشجویان گردد .

واژه‌های کلیدی: مشروط شدن، دیدگاه، دانشجو
متن کامل [PDF 169 kb]   (3698 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1390/12/1 | انتشار: 1386/4/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.