مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- صفحه اصلی
آرشیو مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۵ | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jmed.ssu.ac.ir/find.php?item=1.38.34.fa
برگشت به اصل مطلب