دوره 13، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 31-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


نویسنده مسئول: دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران ، mirderikvand.f@lu.ac.ir
چکیده:   (2347 مشاهده)
مقدمه: دانشجویان هر کشوری از سرمایه های فکری و معنوی آن کشور به شمار می‌روند. از معیارهای کارایی هر نظام آموزشی میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران آن است، اضطراب امتحان اثری منفی بر پیشرفت تحصیلی می‌گذارد. از آنجا که راهبردهای فراشناختی به عنوان جنبه‌های اصلی و مهم راهبردهای یادگیری قلمداد می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری بود.
روش بررسی: این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و براساس شیوه اجرا، از نوع تجربی که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد استفاده شده است. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی نیمسال تحصیلی 97-1396 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که تعداد 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) با استفاده از روش تصادفی منظم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران استفاده شد. جهت تعیین پیشرفت تحصیلی از معدل پایان ترم در دو نیمسال متوالی استفاده شد. جهت رعایت ملاحظات اخلاقی، به گروه نمونه اطمینان داده شد که اطلاعات آنان محرمانه باقی خواهد ماند، همچنین قبل از ارائه پرسشنامه‌ها، با بیان توضیحات روشن، اطلاعات مربوط به پژوهش به اطلاع دانشجویان رسید و پژوهشگر به آزمودنی‌ها اعلام کرد که می‌توانند در هر زمان که مایل باشند از شرکت در تحقیق انصراف دهند.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج: تعداد کل نمونه در این پژوهش 40 نفر بود که 64 درصد آنها زن و 36 درصد آنها مرد بودند، از نظر سنی 89 درصد گروه نمونه 19-21 ساله با میانگین سنی 54/19 سال بودند و 68 درصد بومی و 32 درصد غیر بومی و ساکن خوابگاه بودند، 85 درصد مجرد و 15 درصد متاهل بودند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بصورت معناداری میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان را افزایش (54/7=F و 001/0 p≤)، و همچنین اضطراب امتحان دانشجویان را کاهش داد  (12/10=F و 001/0 p).
نتیجه‌گیری: استفاده از راهبردهای فراشناختی به وسیله دانشجویان می تواند بر کاهش اضطراب امتحان تأثیرگذار بوده و در خیلی از موارد از اضطراب امتحان جلوگیری کرده و همچنین موجب بهبود پیشرفت تحصیلی گردد.
واژه‌های کلیدی: راهبردهای فراشناختی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب امتحان
 
متن کامل [PDF 539 kb]   (428 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱