دوره 12، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 12 شماره 1 و 2 صفحات 40-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور،نیشابور،ایران ، vaghees@mums.ac.ir
چکیده:   (2065 مشاهده)
مقدمه: مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تأثیر کارآموزی روان بر همدلی نسبت به اختلالات روانپزشکی در دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه شبه تجربی است که با طراحی یک گروهی پیش و پس آزمون انجام شده است. جامعه پژوهش 93 دانشجوی ترم 4 پرستاری شرکت کننده در کارآموزی بهداشت روان در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا مشهد بودند که به صورت خوشه ای تصادفی و سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه همدلی پرستاران Jefferson بود که در سه مرتبه (قبل از شروع کارآموزی، آخرین روز کارآموزی و یک ماه پس از پایان کارآموزی) تکمیل گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه¬گیری مکرر انجام شد.
نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از نظر تغییرات نمره کل همدلی بین مراحل قبل از شروع کارآموزی روان (5/12 ± 0/97)، آخرین روز کارآموزی روان (3/12 ± 9/98) و یک ماه پس از پایان کارآموزی روان (58/11 ± 0/100)  تفاوت معناداری وجود داشت (p<0/005).
نتیجه گیری: کارآموزی روان بر ارتقاء همدلی نسبت به اختلالات روانپزشکی در دانشجویان پرستاری مؤثر بود.

 
متن کامل [PDF 580 kb]   (380 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۸