دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 330-339 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، aliakbarajam1387@gmail.com
چکیده:   (1960 مشاهده)

مقدمه: با توجه به اهمیت استفاده از یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش پزشکی، این پژوهش، با هدف پیش‌بینی پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق مؤلفه‌های اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1394 انجام شد.

روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود. تعداد افراد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی و از طریق جدول کرجسی و مورگان، 172 نفر تعیین شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه اشتیاق تحصیلی و پرسش‌نامه پذیرش یادگیری الکترونیکی، بر اساس مدل پذیرش فناوری استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss v.16 از آزمون‌های آماری t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.

نتایج: یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه‌های اشتیاق تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P>). بین مؤلفه‌های اشتیاق تحصیلی با پذیرش یادگیری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد (01/0p<) و مؤلفه اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان می‌باشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های اشتیاق تحصیلی پیش‌بینی‌کننده پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان می‌باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود تشکیل کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی جهت تقویت اشتیاق تحصیلی دانشجویان، توسط دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شود.

متن کامل [PDF 263 kb]   (339 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۳