دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 352-362 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


3- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ، Par.rahmatpour@gmail.com
چکیده:   (2111 مشاهده)

       مقدمه: یکی از چالشهایی که اکثر دانشجویان درطول تحصیل با آن روبرو هستند، اهمال کاری تحصیلی به معنای تاخیر در انجام امور است.  از آنجاییکه اهمالکاری تحصیلی می تواند بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان تاثیرگذار باشد، با شناسایی عوامل مرتبط می توان گامی در جهت کاهش و یا رفع آن برداشت. این مطالعه باهدف تعیین وضعیت اهمال کاری تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394 انجام شد.

روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی- تحلیلی 459نفر از دانشجویان کلیه رشته های علوم پزشکی گیلان به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل 3بخش اطلاعات فردی، تحصیلی و پرسشنامه استاندارد اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم(PASS) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t مستقل و ANOVA و رگرسیون چندمتغیره تجزیه تحلیل شد.

     نتایج: اکثریت دانشجویان دختر(7/72%)، مجرد(86%)، مقطع کارشناسی(6/66%) بودند. میانگین و انحراف معیار نمره اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان 1/9±3/63 بود و اکثریت آنها(5/69%) دارای اهمالکاری متوسط بودند. این متغیر باجنسیت(002/0p=)، مقطع تحصیلی(03/0p=) ارتباط آماری معناداری داشت. همچنین در مدل رگرسیونی چندمتغیره، جنس، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی متغیرهای پیش بین بودند، و اهمالکاری  تحصیلی در دانشجویان دختر، رشته دندانپزشکی، مقطع کارشناسی ارشد بیش از سایر دانشجویان بود.

   نتیجه‌گیری: با توجه به اهمالکاری  تحصیلی متوسط در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وجود ارتباط آن با متغیرهای جنس، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی دانشجویان، بررسی علل و راهکارهای مناسب جهت کاهش این رفتار پیشنهاد می گردد.

متن کامل [PDF 262 kb]   (455 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱