دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 340-351 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ، akbaryborng2003@gmail.com
چکیده:   (2017 مشاهده)

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی ادراک از محیط یادگیری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی برحسب نقش جنسیت، محل سکونت و خوابگاهی - غیر خوابگاهی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 1394- 1393 طراحی و اجرا گردید.

روش بررسی: این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی بنیادی است که با روش مقایسه‌ای انجام شد، جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که بر اساس جدول مورگان و به شیوه خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای تعداد 269 آزمودنی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری استفاده شد و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده شد.

نتایج: یافته‌ها نشان داد ادراک دانشجویان از توانایی علمی خود و جو آموزشی برحسب جنسیت آنان متفاوت می‌باشد (05/0>p)، برحسب محل سکونت تفاوت معناداری در متغیرهای موردبررسی مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ادراک از محیط یادگیری برحسب خوابگاهی - غیر خوابگاهی متفاوت می‌باشد (01/0>p).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، برگزاری کارگاه‌هایی برای دانشجویان دختر و زمینه‌سازی جهت ادراک محیطی مثبت و عدم ادراک نابرابری در دانشجویان خوابگاهی بسیار ضروری می‌نماید.

متن کامل [PDF 294 kb]   (403 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱