دوره 8، شماره 2 - ( تابستان 1392 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، rdavari2000@yahoo.com
چکیده:   (30699 مشاهده)

سابقه و اهداف : جهت تدوین برنامه آموزشی بهتر و ارتقاء کیفیت آموزش، ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و مقایسه نمرات اکتسابی در دوره‌های مختلف امری ضروری است که می‌تواند در اصلاح و بهبود کارایی مسئولین مؤثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی ضریب همبستگی نمرات ترمیمی نظری و عملی دانشجویان دوره دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مقطع زمانی 1391-1370 انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه مقطعی به صورت گذشته نگر و با روش سرشماری انجام شد. در این بررسی، نمرات دروس ترمیمی نظری و عملی از طریق کارنامه آموزشی موجود در بایگانی اداره آموزش دانشکده جمع آوری شد. اطلاعات زمینه‌ای نیز از طریق پرسشنامه عمومی که هنگام ثبت نام از دانشجویان تکمیل می‌شود از بایگانی استخراج شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری t.test و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 22 دوره دانشجوی دندانپزشکی (451 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. همبستگی کلی بین نمرات ترمیمی نظری و عملی و همچنین همبستگی بین نظری 1 و عملی 1 (221/0= r 001/0> P )، نظری 2 و عملی 2 (311/0= r ، 001/0> P )، نظری 3 و عملی 3 (443/0= r ، 001/0> P ) و نظری 3 و عملی 4(379/0= r ، 001/0> P ) معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری: ارتباط مستقیم و معنی داری بین نمره ارزشیابی تمامی دروس ترمیمی نظری و عملی وجود داشت، بنابر این به نظر می‌رسد بین دانش نظری و عملکرد بالینی دانشجویان هماهنگی وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: همبستگی، ترمیمی نظری، ترمیمی عملی
متن کامل [PDF 220 kb]   (2856 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۱/۸/۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۲/۷/۲۱