دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1391 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 21-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، jamshidayatollahi@yahoo.com
چکیده:   (19912 مشاهده)

  سابقه و اهداف: نظام آموزش عالی عهده دار مسئولیتهای مهمی در زمینه رشد و توسعه جوامع است و در صورتی از عهده وظایف خود بر می آید که از نظر کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد. هدف از این مطالعه سنجش میزان رضایت مندی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنان است.

  روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی وبه روش مقطعی، در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری دانشجویان رشته پزشکی بودند که در پایان دوره کارورزی قرار داشته و بخش های داخلی، جراحی،اطفال و زنان را گذرانده بودند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مبتنی بر ابزار SERVQUAL بود که کارورزان با پاسخ به این پرسشنامه نظرات خود را در پنج بعد کیفیت خدمات که شامل، اطمینان، تضمین، پاسخگویی، همدلی و ملموس تعیین نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های فریدمن و من ویتنی استفاده شد.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که مقایسه میانگین نمره نظرات کارورزان موردمطالعه در بخشهای مختلف برحسب جنس و بومی و غیر بومی بودن، تنها در بعد تضمین ازنظر آماری معنی دار است، و در سایر ابعاد کیفیت، از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه‌گیری: برای بهبود وضع کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده بهتر است با توجه به عبارات مربوط به هر یک از ابعاد پنج‌گانه، هنگام تخصیص منابع به این تفاوت ها توجه گردد. همچنین لازم است بخش هایی که از نظر کیفیت خدمات در سطح پایین تری قرار دارند، در اولویت برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت قرارگیرند.

متن کامل [PDF 256 kb]   (2675 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: 1391/6/20 | انتشار: 1391/6/25